تبلیغات
مهندسی برق کنترل - معرفی شاخه تحصیلی كاردانش
مهندسی برق کنترل
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : عزت الله همتی
نویسندگان
نظرسنجی
کدام یک از گرایش های برق جذاب ترند؟


 شاخه تحصیلی كاردانش

 نظام جدید  آموزش و پرورش  متوسطه پس از اینكه در سال 1369در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید  برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد بر اساس ساختار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جدید ، آموزش متوسطه شامل سه شاخه تحصیلی (شاخه نظری ،  شاخه فنی و حرفه ای وشاخه كاردانش )گردید كه دانش آموزان پس از گذراندن  پایه اول بر حسب استعداد ، رغبت ، عملكرد تحصیلی و امكانات موجود به یكی از شاخه های تحصیلی  مذكور هدایت  می شوند.
 
ویژگی های  شاخه تحصیلی كاردانش 
 یكی از مولفه های  نوین  در نظام جدید  آموزش  متوسطه شاخه تحصیلی كاردانش   است كه یكی از دستاوردهای این نظام آموزشی به شمار می آید به طوری كه با  گذشت  بیش  از یك دهه از اجرای آن عملكرد بیرونی  و آثار  و نتایج  بیشمار  آن روز به روز و  یكی پس از دیگری  نمایان  می شود . از جمله این آثار  و ویژگی ها  می توان به موارد مشروحه ذیل اشاره نمود :
1- سازماندهی ، طراحی  و سمت گیری آموزش های مهارتی برای  ورود  فارغ التحصیلان به بازار كار و اشتغال  مولد ، متناسب با مقتضیات  جغرافیایی ، اقتصادی و فرهنگی .
2- استفاده از امكانات دستگاههای دولتی و مؤسسات خدماتی و تولیدی بخش غیر دولتی برای برنامه ریزی و اجرای رشته های تحصیلی و  حرفه آموزی  هنرجویان (آموزش های خارج از آموزش و پرورش ).
3-  پرورش روحیه كار آفرینی به جای پرورش روحیه كار جویی در فارغ التحصیلان آموزشهای مهارتی .
4- گسترش سریع و فراگیر شدن آموزش های مهارتی به دلیل ظرفیت بالای سازگاری روش های اجرایی و محتوای رشته های مهارتی با نیاز های ملی و منطقه ای .
  
اهداف كلی
 1- تربیت نیروی انسانی  در سطوح نیمه ماهر و استاد كاری و سرپرستی برای  بخشهای صنعت ،كشاورزی و خدمات .
2- احراز آمادگی نسبی هنر جویان برای ادامه تحصیلی در رشته های خاص علمی – كاربردی .
 
ساختار
  شاخه تحصیلی كاردانش از سه زمینه  صنعت ، خدمات  و كشاورزی تشكیل گردیده است . هر زمینه دارای یك یا چند گروه  و هر گروه دارای یك یا چند رشته اصلی می باشد و هر كدام از رشته ها دارای یك یا چند رشته مهارتی هستند  و در تمامی رشته های مهارتی این شاخه تحصیلی 53 واحد به دروس عمومی و انتخابی و 43 واحد به دروس مهارتی، تكمیل مهارت و اختیاری اختصاص یافته است . ضمن اینكه واحد های آموزشی مربوط به این شاخه تحصیلی را هنرستان كاردانش می نامند.
 
الف)دروس عمومی : درس هایی  است كه آموختن آنها برای ارتقاء بینش علمی ، اجتماعی ، اقتصادی  و سیاسی دانش آموز ان دوره متوسطه ضرورت دارد.
           
ب)دروس انتخابی : درس هایی  است كه با توجه به تفاوت های فردی به منظور پرورش علایق  و استعداد ها و یا رفع نیازهای آموزشی دانش آموز توسط وی از بین مجموعه ای از دروس فعالیت محور  برابر شیوه نامه مربوط در پایه اول آموزش متوسطه  انتخاب می شود .  
 
ج) استاندارد مهارتی : آن دسته از درسهای اختصاصی شاخه تحصیلی كاردانش است كه از طریق آنها مهارت های مورد نیاز برای اشتغال به یك كار  مفید  به صورت نظری و عملی  بر اساس استاندارد مربوط آموزش داده می شود . این دروس حداقل 20 و حد اكثر 43 واحد می باشند . چنانچه دروس مهارتی یك رشته كمتر از 43 واحد باشد دروس مذكور با تعداد لازم از واحد های درسی زیر تكمیل می شود.
 
د) دروس تكمیل مهارت :درس هایی است كه به منظور افزایش سطح اطلاعات  ومهارت های مورد نیاز برای ورود به بازار كار به هنر جویان ارائه می شود . این دروس عبارتند از :
 - كارورزی حد اكثر 4 واحد.
 -  كار آفرینی  2 واحد.
 -  ایمنی كار و بهداشت 2 واحد.
 -  قانون كار 1 واحد.
ه ) دروس اختیاری : درس هایی كه به تعداد واحد های مورد نیاز هر یك از رشته های شاخه كاردانش متناسب با فعالیت  و هدف های هر رشته و حسب شرایط و مقتضیات  به هنر جویان  كاردانش ارائه می شود . این دروس مهارت های هم خانواده  ، دروس تخصصی  و دروس عمومی سایر شاخه های تحصیلی دیگر هستند كه حد اكثر 14 واحد می باشند .
 
ضوابط و شرایط ورود به شاخه تحصیلی كاردانش
 الف) داشتن كارنامه قبولی پایه اول دوره متوسطه .
ب) احراز شاخه تحصیلی كاردانش برابردستورالعمل  هدایت تحصیلی .
ج)رعایت شیوه نامه ثبت نامه سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران .
 
مزایای تحصیل در یكی از رشته های مهارتی شاخه تحصیلی كاردانش
 دانش آموزانی كه كه كلیه واحد های درسی رشته مهارتی خود را در یكی از هنرستان كاردانش با موفقیت به پایان برسانند از مزایای  زیر بر خوردار خواهند شد.
-  دریافت مدرك  رسمی  پایان تحصیلات كامل آموزش متوسطه در رشته مهارتی مربوط از وزارت آموزش و پرورش .
-  دریافت گواهینامه مهارت شغلی از دستگاه متولی ذیربط .
-  احرازآمادگی لازم جهت ورود به بازاركار .
-  احراز روحیه كار آفرینی .
-  احراز شرایط  استفاده از  وامهای خود اشتغالی .
-  آمادگی نسبی برای ادامه تحصیل در رشته های خاص علمی – كاربردی.
 
انتخاب  رشته تحصیلی
 هنرستان های  كاردانش رشته های متعددی را  ارائه می دهند كه   فعالیت های مهارتی آنها با یكدیگر متفاوت است به همین دلیل ورود به هر یك از رشته های مهارتی با رعایت شرایط و ضوابط زیر صورت می پذیرد:
-  علاقه مند بودن دانش آموز به رشته مهارتی مورد نظر .
- تناسب استعداد دانش آموز با محتوا و سر فصل های برنامه درسی رشته مورد نظر (احراز نمره حد نصاب در برخی از دروس مرتبط .)
- وجود ظرفیت پذیرش در هنرستان های كاردانش .
- نیاز بازار كار به فارغ التحصیلان رشته مورد نظر .
در مواردی كه تقاضا برای ورود به یك رشته مهارتی بیش از ظرفیت هنرستان كار دانش باشد گزینش دانش آموز از طریق  شرط معدل مصاحبه آزمون ورودی یاتركیبی  از آنها انجام می گیرد. 
 
نحوه ادامه تحصیل فارغ التحصیلان شاخه  تحصیلی كاردانش 
فارغ التحصیلان شاخه تحصیلی كاردانش می توانند در صورت موفقیت در  آزمون ورودی  در دوره های كاردانی پیوسته فنی و حرفه ای (آموزشكده های دولتی  و دانشگاه آزاد ) و دوره های كاردانی پیوسته (دانشگاه علمی –كاربردی ) به ادامه تحصیل مشغول شوند .
فارغ التحصیلان شاخه تحصیلی كاردانش نیز می توانند پس از اخد دیپلم تغییر رشته داده ودر صورت قبولی در آزمون تغییر رشته مربوطه (ریاضی فیزیك علوم انسانی علوم تجربی علوم و معارف اسلامی و هنر)وارددوره های  پیش دانشگاهی شوند  و پس از گذراندن  دوره یك ساله پیش دانشگاهی  در آزمون دانشگاه های سراسری شركت نمایند . 
 
معرفی رشته های  شاخه تحصیلی كاردانش  در شهر ستانهای استان خوزستان
 همانگونه كه قبلا" بیان شد این شاخه تحصیلی دارای سه زمینه صنعت ، كشاورزی و خدمات است و هر زمینه دارای یك یا چند گروه و هر گروه دارای یك یا چند رشته اصلی و هر رشته اصلی دارای یك یا چند رشته مهارتی می باشد. مشخصات  رشته های مهارتی شاخه تحصیلی كاردانش  در مجموعه ای تحت عنوان مجموعه هفتم رشته های مهارتی معرفی شده اند كه از صدها رشته مهارتی معرفی شده در مجموعه مذكور برخی از  آنها  متناسب با آمایش و نیاز  شهرستانها و نواحی تابعه این سازمان درهنرستان های كاردانش  ارائه می شوند كه در جداول ذیل معرفی می شوند.

نوع مطلب :
برچسب ها : کاردانش، هنرستان، آموزش و پرورش، تدریس،
لینک های مرتبط :
عزت الله همتی
سه شنبه 8 مرداد 1392
شنبه 18 شهریور 1396 05:18 ب.ظ
Hey! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to give it a look.
I'm definitely enjoying the information. I'm book-marking and
will be tweeting this to my followers! Wonderful blog and outstanding style and
design.
شنبه 14 مرداد 1396 06:38 ب.ظ
Just wish to say your article is as astonishing.

The clearness in your post is simply excellent and i can assume you are an expert on this subject.
Fine with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post.
Thanks a million and please continue the gratifying work.
سه شنبه 6 تیر 1396 07:59 ق.ظ
You really make it seem so easy with your presentation however
I find this matter to be really something which I feel I'd
never understand. It kind of feels too complex and extremely extensive for me.
I'm having a look ahead on your subsequent put up, I'll try to get the cling of it!
سه شنبه 29 فروردین 1396 08:04 ب.ظ
Excellent site you have here but I was wanting to know if you knew of
any discussion boards that cover the same topics discussed in this article?
I'd really like to be a part of group where I can get advice from other knowledgeable individuals that
share the same interest. If you have any suggestions, please let me know.
Kudos!
دوشنبه 21 فروردین 1396 12:51 ب.ظ
Thanks on your marvelous posting! I actually enjoyed reading
it, you happen to be a great author. I will always bookmark your blog and will often come back sometime soon. I
want to encourage yourself to continue your great job, have a nice day!
یکشنبه 20 فروردین 1396 06:33 ق.ظ
My relatives all the time say that I am wasting my time here at
web, however I know I am getting knowledge everyday by reading such good
articles or reviews.
سه شنبه 15 فروردین 1396 05:28 ب.ظ
Hey! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
Is it hard to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast.

I'm thinking about making my own but I'm not sure where to start.
Do you have any ideas or suggestions? Thank you
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

مهندسی برق - کنترل و ابزار دقیق