تبلیغات
مهندسی برق کنترل - طلور در گذرزمان
مهندسی برق کنترل
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : عزت الله همتی
نویسندگان
نظرسنجی
کدام یک از گرایش های برق جذاب ترند؟


با توجه به آثار بجای مانده در خرابه های شهر کلگ واقع در تپه مشرف به روستای طلور نشان از این دارد که طلور از دیر باز با توجه به اقلیم آب وهوایی که بر آن حاکم است واز طرفی چون در یک منطقه آباد از نظر شرایط زیستی واقع شده است در طول دوران مختلف مورد توجه اهل تمدن وفرهنگ در قرون مختلف قرار گرفته است ولی با این همه شرایط و قدمت تاریخی همیشه ودر همه حال در اذهان عموم وبخصوص جامعه شناسان ومورخان تاریخ مظلوم واقع گردیده است وبه درستی نمی توان به علت تامه این موضوع پی برد ولی در یک برداشت کلی باتوجه به آثاری که در این نقطه از سرزمین کشور پهناور می شود پی برد این خود ساختار امنطقه بوده است که توانسته تا این لحظه خودرا به اشکال مختلف در اذهان عموم جای دهد وسینه به سینه به نسلهای متوالی خودرا معرفی نماید نه مورخان وکسانیکه دراین راستا بایستی نقش آفرینی نمایند طلور در یک کلمه می توان آنرا جلوه ای از عشق به زندگی نامید زیرا محال است کسی به این دیار پای نهد واز آن خاطره ای زیبا در ذهن خود به یادگار نبرد ازجمله خصوصیات این دیار داشتن فصل زیبای بهار که از همه نوع خلایق آفریدگار در آن عرض اندام می کنند اعم از گل وبلبل وجوشش چشمه ساران زیبای طبیعی که در دامن کوه وکمر خود نمایی می کنند در این روستا از قدیم الایام چشمه ای وجود داشت که از ناب ترین آبهای زیر زمینی منطقه وشیرین ترین آنها به حساب می آمد این چشمه در تول تاریخ جولانگاه بزرگانی از ایل وتباری بوده که تمام آثار و خاطرات ودانسته های خویش را که در سینه محفوظ د اشته بودند پس از مرگ با خود به زیر خاک برده اندودر آثاری که از قوم قبیله فراموش شده گاهاً بدست آمده است به منظور شناساندن به اقوام مختلف در آتیه باز به مورخان وتاریخ نویسان ارائه نگردیده است خلاصه در این راستا بایستی بگویم که به این روستا وآثار به جای مانده در آن در طول قرون وادوار مختلف بی اعتنایی های فراوانی شده است که نیاز است خوانندگان محترم که به پیگیری مطالب و شناساندن آثار تاریخی علاقه مند هستند ودستشان هم بجای بند است پیش قدم شوند ودین خودرا در شناساندن آثار این دیار فراموش شده در تاریخ ادا نمایند .

آنچه که در تاریخ جدید روستای طلور بیاد مانده ونسل به نسل وسینه به سینه به نسل امروز منتقل گردیده است مربوط به تاریخ جدید این دیار می باشد و از دوره ای که معروف می باشد به دوره فشار شروع شده ومردم ساکن فعلی این دیار اکه معروف هستند به طایفه پیرانی از بخش زرین آبادکنونی برخلاف میل باطنی خود کوچانده شده اند و دراین منطقه اسکان داده شده اند وبه خاطر اینکه این منطقه مجدداً خالی از سکنه نگردد آنها را مجبور به ساختن بناهایی از جنس خشت وگل نموده اند و آثار آن امکنه در این منطقه که محلی است معروف به ساختمان خرابه ها مشهود می باشد.

یکی از دلایلی که این طایفه جهت سکونت در این منطقه توسط حاکمان انتخاب شده اند این بوده که سران این طایفه اولاً از افراد با نفوذی بوده اند واز طرفی دیگر دارای قدرت مقابله با غارتگران و زورگو یان را داشته اند زیرا به نابه روایت ونقل قول بزرگان این منطقه به به دلایل مختلفی از قبیل :

1)همجوار بودن به استان لرستان ودسترسی آسان به آن

2)داشتن پناه گاههای مطمئن وامن برای فرار از صحنه جرم.

3)داشتن امکانات و زمینه های اشتغال در امر غارتگری وفرار.

4) عدم تسلط وحاکمیت حکومت مرکزی در منطقه .

و یک سری دلایل دیگر باعث شده بود که افرادی از استانهای همجوار ( لرستان) در منطقه که مخالف حکمت مرکزی بودندبیایند ودر این سرزمین جولان بزنند که با آمدن افراد سرشناس این قوم به منطقه با توجه به مستعد بودن امکانات زیستی وتوجه دولت به آنها نقش بسیار منحصر به فردی در ماندگاری آنها در منطقه داشت فرزندان علی مدد ( علی میت) که عبارت بودند از آقایان سعادت , عزیز , بهرام, محمد,مهدی خان (می خان) پس از حضور با دولت مرکزی اقدام به برقراری روابط نمودند و آقای مهدی خان علی میت به عنوان اولین کدخدای ایل به منظور برقراری رابطه دولت با مردم از طرف دولت انتخاب گردید ولی ایشان به نابه دلایل نامعلومی منطقه را به مقصد بخش زرین آباد ترک کرد وخواهش وتمنای برادران ودیگر اقوام در بازداشتن ایشان ازاقدام خویش موثر نبود به نحوی که ایشان تمام اموال منقول خود را به همراه زن وفرزندان خود به محل زندگی اسبق خود منتقل وتا زمانی که فوت نمودند در این منطقه به زندگی عشایری خود مشغول بود وبعد از مرگ وی توسط دیگر برادران وی ومراجعه به زرین آباد اومال وفرزندان وی را مجدداً به روستای طلور بردن ودر آنجا به زندگی روز مره خود ادامه دادند چون فرزندان علی مدت که فوقاً به انها اشاره شد از نظر سنی سن آنها بالا رفته بود وتوان انجام امورات کد خدایی را نداشتند با انتخاب سران از مابین نوادگان علی مدت وبا هماهنگی مقامات دولتی و آراء مردم جناب آقای علی عبدال همتی به عنوان کدخدای بعدی انتخاب وسکان امورات را به دست گرفت در مدتی که ایشان مسئولیت کدخدایی قریه طلور را به عهده داشتند خدمات شایان وقابل ذکری انجام گرفت ولی آنطور که باید وشاید نتوانست رضایت عمومی را جلب نماید وبا علاقه ومیل باطنی خویش مسئولیت محوله را رها ومراتب موضوع را به اطلاع بخشدار مرکزی که آن زمان در دهلران مستقل بودند اطلاع دادند وبخشدار مرکزی نیز که آقای فتوره چیان نام داشت به منطقه سفری نمودند وموضوع کدخدایی قریه طلور را با بزرگان ایل در میان گذاشتند وتنی چند از نوادگان علی مدت به اسامی آقیان درویش وثیق وسرکار خانم ملکه وثیق فرزندان نورمحمدمدعی احراز پست کدخدایی شدند ولی با توجه به اینکه نتوانستند اتفاق آراء عمومی را به دست آورند با ز مردم روستا موفق به انتخاب کدخدا نگردیدند با عنایت به اینکه مدت زیادی از اولتیماتوم بخشدار مرکزی به روستای طلور گذشته بود وهنوز ریش سپیدان موفق به انتخاب کدخدا نگردیده بودند برای بار دوم از طریق بخشداری یک مهلت 48 ساعته ابلاغ گردید تا مردم با آراء خود کدخدا را انتخاب نمایند واگر موفق به این انتخاب نشدند خود بخشداری به صورت انتصابی یک نفر را برای این پست بدون توجه به آراءمردم انتخاب ومعرفی نماید که مردم چون تصمیم بخشداری را جدی تر از قبل دیدند شبانه دور هم جمع شدند وجناب آقای چراغعلی همتی فرزند سعادت وسعادت فرزند علی مدد ( علی میت) را به عنوان کد خدا انتخاب وبا آراء بالا وتوافق عمومی به بخشداری معرفی واز طرف بخشداری حکم کدخدایی برای وی صادر و امورات محوله را به وی سپرد ودر حکم صادره دقیقاً اشاره گردیده بود که با عنایت به اینکه شمارا به عنوان کدخدای قریه طلور معرفی شده اید انتظار می رود برابر قوانین ومقررات مربوط به کدخدایی در نظافت وبهداشت روستا وهمکاری با ماموران دولت در معرفی سارقان و گردنکشان همکاری لازم معمول دارید وایشان از آن تاریخ تا زمان انقلاب اسلامی ایران مسئولیت کدخدایی قریه طلور را به عهده داشتند ودراین راستا توانست رضایت مندی عموم مردم ساکن در قریه را از همه جهات تامین نمایدومشکلات فرا روی روستا را یکی پس از دیگری حل وفصل و امنیت و آرامش را به مردم ساکن منطقه هدیه داشتند تا اینکه انقلاب اسلامی ایران در 22بهمن سال هزاروسیصد وپنجاه وهفت به پیروزی رسید و قانون ومقررات کدخدایی ورژیم اسبق بهم خورد و کدخدایان هم به طور معمول از چرخه کار اداری کنا رزده شدند ولی این موضوع دال براین نبود که زره ای از ارادت مردم نسبت به بزرگان ایل خود کم نماید وتا لحظه مرگ کدخدایان مورد اعتماد وتوجه مردم واقع بودند .

با توجه به مراتب فوق الذکر بایستی خاطرنشان ساخت که روستای طلور از دیر باز یکی از نادر ترین روستاهایی می باشد که دارای قوانین ومقررات خاص جامعه شهرنشینی بوده است ومی توان به یکی از بی نظیر ترین خصایص این قوم که معتقد بودند برای انتخاب بزرگ ایل بر اساس آراء عمومی تکیه کرد و استبداد و خودرای بودن در انتخابات محلی در میان افکار جایی ندارد ونخواهد داشت .

پوشش گیاهی منطقه:

درخاطراتی که از بزرگان ایل نقل شده است منطقه روستای طلور وحومه از گونه های نادر گیاهان از قبیل کنار وگون وبلوط ون که از درختان بومی منطقه بوده اند پوشیده بوده ولی به علت استفاده بی رویه مردم از آنها وخشکسالیهای پی د ر پی این پوشش گیاهی دچار خسارت کلی گردیده است .

انواع گونه های جانوری:

باتوجه به روایات ونقل قول بزرگان در این منطقه انواع جانوران وحشی از قبیل شیر وپلنگ وخرس و گراز و کل وقوچ وبز کوهی وپرندگانی از قبیل کبک و درنا و کرکس و عقاب وشاهین ,غاز ,لک لک , کلاغ .کبوتر , وغیره به وفور در دشت ها وتپه ماهور های این سرزمین مشاهده گردیده است به نحوی که یکی از بزرگان نقل می کرد در منطقه ای که الان معروف است به خرینه که محل احداث فرودگاه آبدانان می باشد آنجنان پوشش درختان کنار که یکی از نادر ترین درختان بومی منطقه حاکم بوده است که مردم نمی توانستند به تنهایی از ترس حمله حیوانات وحشی گذر نمایند ویا اگر چوپانی گوسفندی را از گله خود گم می کرد از ترس اینکه مبادا مورد حمله حیوانات وحشی قرار بگیرد آن را رها می نمود واز پیگیری سرنوشت آن در تاریکی شب چشم پوشی میکرد .

چشمه روستای طلور:

روستای طلور که یادگار دوران گبر بوده است دارای چشمه ای جوشان از دل سخره های مشرف به آن بوده است وخیلی ها بر این با ورند که این چشمه از چندین حلقه متصل به هم قنات تشکیل شده بود و آب قنات را به منظور استفاده عموم به وسط روستای فعلی در زمان قدیم هدایت کرده بودند وبه محض حضور اهالی کنونی در منطقه با ابتکار وخلاقیتی که در امر انتقال آب به نقاط دور دست داشته اندعلاوه بر استفاده جهت شرب آب این چشمه را به دامنه های جنوبی حوزه روستای طلور معروف به چم گرجی رسانده و با استفاده از آن ذرت وگندم و حتی درخت گش و سایر نیازمندیهای خود را در طول سال کاشت وداشت وبرداشت نموده اند اما بعلت بی توجهی مردم به چشمه وریختن فضولات دامی وحفر چاه دستشویی در جوار آن وکشیده شده آب شرب توسط اداره آب وفاضلاب روستایی کم کم چشمه مذکور از رونق کلی افتاد و به طور صدرصدی نیست ونابود گردید به نحوی که حتی آثاری از آن باقی نمانده است وروستایی که به پشتوانده این چشمه آب چندین روستای همجوار را تامین میکرد متاسفانه اگر روزی آب لوله کشی آنها بخاطر تعمیرات جزئی قطع گردد مردم از بی آبی هلاک خواهند شد.

کشاورزی ودامداری وباغداری از قدیم الایام شغل شریف مردمان این دیار بوده وتا به حال نیز بازماندگان در این دیار به این شغل ها می پردازند ومشغولند.اگر به محل احداث ساختمانهای قدیم در منطقه ساختمان خرابه ها مراجعه شود به عینه خواهیم دید که آثار درختانی از قبیل درخت توت بچشم می خورد وهنوز هم سرسبز و سربفلک کشیده هستند واز باروری خوبی هم برخوردار می باشند.

مردم این سرزمین از درصد هوش بالایی برخوردار بوده ودر گذر زمان نیز به خاطر دست یافتن به مدارج عالیه ای از علم مجبور بوده اندکه سرزمین پدری خود را موقتاًترک نموده اند وبه مر کز استان واستانهای همجوار و پایتخت مهاجرت نموده اند ولی عشق به وطن را از یاد نبرده اند وهمیشه با افتخار در مطالب وخاطرات خود از زادگاه خویش با افتخار یاد می کنند وخواهند کرد برای این سرزمین کهن وسرشار از عشق ومحبت همین بس که بزرگان علم وادب در هرکجای کشور وجهان که باشند با افتخار از زادگاه خود یاد می کنندوبس.

نوع مطلب :
برچسب ها : طلور، روستای طلور،
لینک های مرتبط :
عزت الله همتی
سه شنبه 16 مهر 1392
سه شنبه 13 آذر 1397 09:51 ب.ظ

Thanks, Loads of advice!

venta de cialis canada tadalafil 20mg cialis 10 doctissimo cialis e hiv cialis generic availability cialis therapie cialis lowest price when will generic cialis be available brand cialis generic cialis alternative
سه شنبه 13 آذر 1397 11:00 ق.ظ

Fine stuff. Regards.
non 5 mg cialis generici cialis en 24 hora cialis generico online cialis authentique suisse cialis lowest price cialis herbs cialis kaufen cialis 20mg deutschland cialis online cilas
دوشنبه 12 آذر 1397 11:18 ب.ظ

Cheers. A good amount of advice.

calis click here cialis daily uk viagra vs cialis vs levitra get cheap cialis cialis price thailand cialis tablets for sale cialis 20mg preis cf generic cialis levitra viagra cialis levitra cialis side effects dangers
دوشنبه 12 آذر 1397 10:26 ق.ظ

Cheers. Awesome information!
cialis mit grapefruitsaft cialis lilly tadalafi cialis 20mg preis cf generic cialis review uk cialis mit grapefruitsaft cialis kamagra levitra cialis prezzo al pubblico cialis patent expiration when will generic cialis be available we recommend cialis best buy
یکشنبه 11 آذر 1397 10:47 ب.ظ

You actually stated this perfectly!
side effects of cialis brand cialis nl buy cialis online we choice cialis uk free cialis cialis rckenschmerzen weblink price cialis cialis generico in farmacia deutschland cialis online cialis wir preise
یکشنبه 11 آذر 1397 09:47 ق.ظ

Nicely put, Regards!
enter site natural cialis buy cialis online cheapest low cost cialis 20mg generic cialis non 5 mg cialis generici look here cialis cheap canada cialis coupon online prescriptions cialis canada discount drugs cialis viagra vs cialis vs levitra
شنبه 10 آذر 1397 10:59 ب.ظ

Good postings. With thanks!
click now cialis from canada precios cialis peru cialis online napol trusted tabled cialis softabs warnings for cialis wow cialis 20 cialis 5mg prix cheap cialis cialis 30 day trial coupon miglior cialis generico
شنبه 10 آذر 1397 09:41 ق.ظ

Wonderful forum posts, Cheers!
order a sample of cialis cialis generika in deutschland kaufen cuanto cuesta cialis yaho cialis flussig buy generic cialis prix cialis once a da cialis dosage amounts cialis generique 5 mg we use it cialis online store cialis mit grapefruitsaft
جمعه 9 آذر 1397 10:27 ق.ظ

Useful knowledge. With thanks!
buy cialis uk no prescription cialis soft tabs for sale only now cialis for sale in us i recommend cialis generico cialis generico postepay cialis 20 mg best price cialis en 24 hora what is cialis acheter du cialis a geneve online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:24 ب.ظ

You actually expressed this exceptionally well!
cialis taglich price cialis per pill cialis prezzo di mercato generic cialis pill online cialis canadian drugs cialis 5 mg funziona cialis online napol order cialis from india cialis kaufen acheter du cialis a geneve
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:05 ب.ظ

Amazing all kinds of very good facts.
cialis farmacias guadalajara generic cialis in vietnam price cialis per pill cialis ahumada cialis daily new zealand cialis generic tadalafil buy sublingual cialis online cialis 5 mg scheda tecnica cialis online nederland cialis generico
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:28 ب.ظ

Thank you! Plenty of stuff.

cialis 5 effetti collaterali cialis cost buy cialis cialis generico online link for you cialis price tadalafil cialis from canada cialis 20 mg cost cialis sale online we like it cialis soft gel
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:24 ق.ظ

Truly plenty of valuable tips.
generic cialis 20mg tablets online prescriptions cialis generic cialis tadalafil cialis super acti cialis australia org calis cialis pills best generic drugs cialis chinese cialis 50 mg we choice free trial of cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 06:55 ب.ظ

Excellent info. Cheers.
cialis online napol if a woman takes a mans cialis the best site cialis tablets cialis diario compra wow look it cialis mexico opinioni cialis generico cialis bula sialis generico cialis mexico cialis australian price
یکشنبه 1 مهر 1397 04:15 ب.ظ

Regards! An abundance of info.

canada rx online pharmacies legitimate buy viagra usa canadian pharmaceuticals for usa sales drugs for sale on internet drugstore online canadian online pharmacies rated canadian pharmacycanadian pharmacy canada online pharmacies medication canadian pharcharmy online24
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:22 ب.ظ

Thank you, I enjoy this!
click here cialis daily uk buying brand cialis online brand cialis generic prix cialis once a da how much does a cialis cost acheter du cialis a geneve does cialis cause gout generic cialis review uk cialis generico en mexico we recommend cialis best buy
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:15 ب.ظ

Amazing write ups. Cheers!
prix de cialis click now buy cialis brand cialis daily prices on cialis 10 mg recommended site cialis kanada cialis for daily use cialis cuantos mg hay wow cialis 20 prezzo cialis a buon mercato low dose cialis blood pressure
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:43 ب.ظ

Very good stuff. Thank you!
cialis prices in england look here cialis cheap canada opinioni cialis generico order cialis from india precios cialis peru cialis uk if a woman takes a mans cialis click here cialis daily uk cialis 5 mg effetti collateral cialis for daily use
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:05 ق.ظ

Cheers! Loads of write ups!

where can i order viagra online buy pfizer viagra online blue pills uk viagra online buy uk viagra sildenafil citrate viagra online doctor uk pharmacy viagra where to buy real viagra buy generic viagra online uk next day delivery
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:32 ق.ظ

Information very well used!!
tesco price cialis discount cialis cialis billig prices on cialis 10 mg cialis vs viagra i recommend cialis generico cialis prezzo al pubblico order generic cialis online wow look it cialis mexico cialis kaufen bankberweisung
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 08:58 ب.ظ

With thanks! Great stuff.
5 mg cialis coupon printable weblink price cialis order a sample of cialis cialis generisches kanada cialis cuantos mg hay we choice cialis uk miglior cialis generico cialis coupons printable dose size of cialis calis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 05:54 ق.ظ

You actually revealed that really well.
buy viagra with paypal order viagra online without a prescription buy viagra online australia buy real viagra cheap where can i buy viagra cheap buy viagra jelly purchase viagra online order viagra without rx online cheapest viagra online viagra buy online
جمعه 17 فروردین 1397 09:33 ب.ظ

You've made your position pretty clearly.!
can i take cialis and ecstasy prix cialis once a da cialis generico online cialis usa cost only now cialis for sale in us brand cialis generic cialis tadalafil online link for you cialis price how to purchase cialis on line cialis preise schweiz
دوشنبه 28 اسفند 1396 01:07 ق.ظ

Information clearly utilized..
cialis wir preise cialis uk next day buy cialis side effects for cialis cialis prezzo di mercato cialis 20mg cialis super acti low cost cialis 20mg when will generic cialis be available cialis taglich
پنجشنبه 16 شهریور 1396 05:31 ق.ظ
Hello, I want to subscribe for this website to obtain hottest updates, therefore where can i do it please help.
جمعه 13 مرداد 1396 11:54 ق.ظ
Today, I went to the beachfront with my kids.
I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said
"You can hear the ocean if you put this to your ear." She put
the shell to her ear and screamed. There was a hermit
crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back!
LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!
جمعه 6 مرداد 1396 07:11 ب.ظ
I read this piece of writing completely concerning the resemblance of newest and
earlier technologies, it's amazing article.
دوشنبه 5 تیر 1396 04:37 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در
حالی که ظاهر شدن مناسب اصل آیا واقعا حل و فصل درست با من پس
از برخی از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع موفق به من مؤمن اما فقط برای while.
من با این حال مشکل خود را با جهش در مفروضات
و شما خواهد را سادگی به
پر کسانی که شکاف. اگر شما که می
توانید انجام من می قطعا بود مجذوب.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 04:59 ق.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب در آغاز آیا نه حل و فصل خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما در واقع قادر به من مؤمن اما فقط برای کوتاه در حالی که.
من با این حال مشکل خود را با فراز
در منطق و یک خواهد را خوب به کمک پر همه کسانی
شکاف. در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام من
می قطعا بود مجذوب.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:23 ب.ظ
Howdy! This article could not be written any better!
Looking at this post reminds me of my previous roommate!

He always kept preaching about this. I'll send this information to him.
Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

مهندسی برق - کنترل و ابزار دقیق