تبلیغات
مهندسی برق کنترل - طلور در گذرزمان
مهندسی برق کنترل
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : عزت الله همتی
نویسندگان
نظرسنجی
کدام یک از گرایش های برق جذاب ترند؟


با توجه به آثار بجای مانده در خرابه های شهر کلگ واقع در تپه مشرف به روستای طلور نشان از این دارد که طلور از دیر باز با توجه به اقلیم آب وهوایی که بر آن حاکم است واز طرفی چون در یک منطقه آباد از نظر شرایط زیستی واقع شده است در طول دوران مختلف مورد توجه اهل تمدن وفرهنگ در قرون مختلف قرار گرفته است ولی با این همه شرایط و قدمت تاریخی همیشه ودر همه حال در اذهان عموم وبخصوص جامعه شناسان ومورخان تاریخ مظلوم واقع گردیده است وبه درستی نمی توان به علت تامه این موضوع پی برد ولی در یک برداشت کلی باتوجه به آثاری که در این نقطه از سرزمین کشور پهناور می شود پی برد این خود ساختار امنطقه بوده است که توانسته تا این لحظه خودرا به اشکال مختلف در اذهان عموم جای دهد وسینه به سینه به نسلهای متوالی خودرا معرفی نماید نه مورخان وکسانیکه دراین راستا بایستی نقش آفرینی نمایند طلور در یک کلمه می توان آنرا جلوه ای از عشق به زندگی نامید زیرا محال است کسی به این دیار پای نهد واز آن خاطره ای زیبا در ذهن خود به یادگار نبرد ازجمله خصوصیات این دیار داشتن فصل زیبای بهار که از همه نوع خلایق آفریدگار در آن عرض اندام می کنند اعم از گل وبلبل وجوشش چشمه ساران زیبای طبیعی که در دامن کوه وکمر خود نمایی می کنند در این روستا از قدیم الایام چشمه ای وجود داشت که از ناب ترین آبهای زیر زمینی منطقه وشیرین ترین آنها به حساب می آمد این چشمه در تول تاریخ جولانگاه بزرگانی از ایل وتباری بوده که تمام آثار و خاطرات ودانسته های خویش را که در سینه محفوظ د اشته بودند پس از مرگ با خود به زیر خاک برده اندودر آثاری که از قوم قبیله فراموش شده گاهاً بدست آمده است به منظور شناساندن به اقوام مختلف در آتیه باز به مورخان وتاریخ نویسان ارائه نگردیده است خلاصه در این راستا بایستی بگویم که به این روستا وآثار به جای مانده در آن در طول قرون وادوار مختلف بی اعتنایی های فراوانی شده است که نیاز است خوانندگان محترم که به پیگیری مطالب و شناساندن آثار تاریخی علاقه مند هستند ودستشان هم بجای بند است پیش قدم شوند ودین خودرا در شناساندن آثار این دیار فراموش شده در تاریخ ادا نمایند .

آنچه که در تاریخ جدید روستای طلور بیاد مانده ونسل به نسل وسینه به سینه به نسل امروز منتقل گردیده است مربوط به تاریخ جدید این دیار می باشد و از دوره ای که معروف می باشد به دوره فشار شروع شده ومردم ساکن فعلی این دیار اکه معروف هستند به طایفه پیرانی از بخش زرین آبادکنونی برخلاف میل باطنی خود کوچانده شده اند و دراین منطقه اسکان داده شده اند وبه خاطر اینکه این منطقه مجدداً خالی از سکنه نگردد آنها را مجبور به ساختن بناهایی از جنس خشت وگل نموده اند و آثار آن امکنه در این منطقه که محلی است معروف به ساختمان خرابه ها مشهود می باشد.

یکی از دلایلی که این طایفه جهت سکونت در این منطقه توسط حاکمان انتخاب شده اند این بوده که سران این طایفه اولاً از افراد با نفوذی بوده اند واز طرفی دیگر دارای قدرت مقابله با غارتگران و زورگو یان را داشته اند زیرا به نابه روایت ونقل قول بزرگان این منطقه به به دلایل مختلفی از قبیل :

1)همجوار بودن به استان لرستان ودسترسی آسان به آن

2)داشتن پناه گاههای مطمئن وامن برای فرار از صحنه جرم.

3)داشتن امکانات و زمینه های اشتغال در امر غارتگری وفرار.

4) عدم تسلط وحاکمیت حکومت مرکزی در منطقه .

و یک سری دلایل دیگر باعث شده بود که افرادی از استانهای همجوار ( لرستان) در منطقه که مخالف حکمت مرکزی بودندبیایند ودر این سرزمین جولان بزنند که با آمدن افراد سرشناس این قوم به منطقه با توجه به مستعد بودن امکانات زیستی وتوجه دولت به آنها نقش بسیار منحصر به فردی در ماندگاری آنها در منطقه داشت فرزندان علی مدد ( علی میت) که عبارت بودند از آقایان سعادت , عزیز , بهرام, محمد,مهدی خان (می خان) پس از حضور با دولت مرکزی اقدام به برقراری روابط نمودند و آقای مهدی خان علی میت به عنوان اولین کدخدای ایل به منظور برقراری رابطه دولت با مردم از طرف دولت انتخاب گردید ولی ایشان به نابه دلایل نامعلومی منطقه را به مقصد بخش زرین آباد ترک کرد وخواهش وتمنای برادران ودیگر اقوام در بازداشتن ایشان ازاقدام خویش موثر نبود به نحوی که ایشان تمام اموال منقول خود را به همراه زن وفرزندان خود به محل زندگی اسبق خود منتقل وتا زمانی که فوت نمودند در این منطقه به زندگی عشایری خود مشغول بود وبعد از مرگ وی توسط دیگر برادران وی ومراجعه به زرین آباد اومال وفرزندان وی را مجدداً به روستای طلور بردن ودر آنجا به زندگی روز مره خود ادامه دادند چون فرزندان علی مدت که فوقاً به انها اشاره شد از نظر سنی سن آنها بالا رفته بود وتوان انجام امورات کد خدایی را نداشتند با انتخاب سران از مابین نوادگان علی مدت وبا هماهنگی مقامات دولتی و آراء مردم جناب آقای علی عبدال همتی به عنوان کدخدای بعدی انتخاب وسکان امورات را به دست گرفت در مدتی که ایشان مسئولیت کدخدایی قریه طلور را به عهده داشتند خدمات شایان وقابل ذکری انجام گرفت ولی آنطور که باید وشاید نتوانست رضایت عمومی را جلب نماید وبا علاقه ومیل باطنی خویش مسئولیت محوله را رها ومراتب موضوع را به اطلاع بخشدار مرکزی که آن زمان در دهلران مستقل بودند اطلاع دادند وبخشدار مرکزی نیز که آقای فتوره چیان نام داشت به منطقه سفری نمودند وموضوع کدخدایی قریه طلور را با بزرگان ایل در میان گذاشتند وتنی چند از نوادگان علی مدت به اسامی آقیان درویش وثیق وسرکار خانم ملکه وثیق فرزندان نورمحمدمدعی احراز پست کدخدایی شدند ولی با توجه به اینکه نتوانستند اتفاق آراء عمومی را به دست آورند با ز مردم روستا موفق به انتخاب کدخدا نگردیدند با عنایت به اینکه مدت زیادی از اولتیماتوم بخشدار مرکزی به روستای طلور گذشته بود وهنوز ریش سپیدان موفق به انتخاب کدخدا نگردیده بودند برای بار دوم از طریق بخشداری یک مهلت 48 ساعته ابلاغ گردید تا مردم با آراء خود کدخدا را انتخاب نمایند واگر موفق به این انتخاب نشدند خود بخشداری به صورت انتصابی یک نفر را برای این پست بدون توجه به آراءمردم انتخاب ومعرفی نماید که مردم چون تصمیم بخشداری را جدی تر از قبل دیدند شبانه دور هم جمع شدند وجناب آقای چراغعلی همتی فرزند سعادت وسعادت فرزند علی مدد ( علی میت) را به عنوان کد خدا انتخاب وبا آراء بالا وتوافق عمومی به بخشداری معرفی واز طرف بخشداری حکم کدخدایی برای وی صادر و امورات محوله را به وی سپرد ودر حکم صادره دقیقاً اشاره گردیده بود که با عنایت به اینکه شمارا به عنوان کدخدای قریه طلور معرفی شده اید انتظار می رود برابر قوانین ومقررات مربوط به کدخدایی در نظافت وبهداشت روستا وهمکاری با ماموران دولت در معرفی سارقان و گردنکشان همکاری لازم معمول دارید وایشان از آن تاریخ تا زمان انقلاب اسلامی ایران مسئولیت کدخدایی قریه طلور را به عهده داشتند ودراین راستا توانست رضایت مندی عموم مردم ساکن در قریه را از همه جهات تامین نمایدومشکلات فرا روی روستا را یکی پس از دیگری حل وفصل و امنیت و آرامش را به مردم ساکن منطقه هدیه داشتند تا اینکه انقلاب اسلامی ایران در 22بهمن سال هزاروسیصد وپنجاه وهفت به پیروزی رسید و قانون ومقررات کدخدایی ورژیم اسبق بهم خورد و کدخدایان هم به طور معمول از چرخه کار اداری کنا رزده شدند ولی این موضوع دال براین نبود که زره ای از ارادت مردم نسبت به بزرگان ایل خود کم نماید وتا لحظه مرگ کدخدایان مورد اعتماد وتوجه مردم واقع بودند .

با توجه به مراتب فوق الذکر بایستی خاطرنشان ساخت که روستای طلور از دیر باز یکی از نادر ترین روستاهایی می باشد که دارای قوانین ومقررات خاص جامعه شهرنشینی بوده است ومی توان به یکی از بی نظیر ترین خصایص این قوم که معتقد بودند برای انتخاب بزرگ ایل بر اساس آراء عمومی تکیه کرد و استبداد و خودرای بودن در انتخابات محلی در میان افکار جایی ندارد ونخواهد داشت .

پوشش گیاهی منطقه:

درخاطراتی که از بزرگان ایل نقل شده است منطقه روستای طلور وحومه از گونه های نادر گیاهان از قبیل کنار وگون وبلوط ون که از درختان بومی منطقه بوده اند پوشیده بوده ولی به علت استفاده بی رویه مردم از آنها وخشکسالیهای پی د ر پی این پوشش گیاهی دچار خسارت کلی گردیده است .

انواع گونه های جانوری:

باتوجه به روایات ونقل قول بزرگان در این منطقه انواع جانوران وحشی از قبیل شیر وپلنگ وخرس و گراز و کل وقوچ وبز کوهی وپرندگانی از قبیل کبک و درنا و کرکس و عقاب وشاهین ,غاز ,لک لک , کلاغ .کبوتر , وغیره به وفور در دشت ها وتپه ماهور های این سرزمین مشاهده گردیده است به نحوی که یکی از بزرگان نقل می کرد در منطقه ای که الان معروف است به خرینه که محل احداث فرودگاه آبدانان می باشد آنجنان پوشش درختان کنار که یکی از نادر ترین درختان بومی منطقه حاکم بوده است که مردم نمی توانستند به تنهایی از ترس حمله حیوانات وحشی گذر نمایند ویا اگر چوپانی گوسفندی را از گله خود گم می کرد از ترس اینکه مبادا مورد حمله حیوانات وحشی قرار بگیرد آن را رها می نمود واز پیگیری سرنوشت آن در تاریکی شب چشم پوشی میکرد .

چشمه روستای طلور:

روستای طلور که یادگار دوران گبر بوده است دارای چشمه ای جوشان از دل سخره های مشرف به آن بوده است وخیلی ها بر این با ورند که این چشمه از چندین حلقه متصل به هم قنات تشکیل شده بود و آب قنات را به منظور استفاده عموم به وسط روستای فعلی در زمان قدیم هدایت کرده بودند وبه محض حضور اهالی کنونی در منطقه با ابتکار وخلاقیتی که در امر انتقال آب به نقاط دور دست داشته اندعلاوه بر استفاده جهت شرب آب این چشمه را به دامنه های جنوبی حوزه روستای طلور معروف به چم گرجی رسانده و با استفاده از آن ذرت وگندم و حتی درخت گش و سایر نیازمندیهای خود را در طول سال کاشت وداشت وبرداشت نموده اند اما بعلت بی توجهی مردم به چشمه وریختن فضولات دامی وحفر چاه دستشویی در جوار آن وکشیده شده آب شرب توسط اداره آب وفاضلاب روستایی کم کم چشمه مذکور از رونق کلی افتاد و به طور صدرصدی نیست ونابود گردید به نحوی که حتی آثاری از آن باقی نمانده است وروستایی که به پشتوانده این چشمه آب چندین روستای همجوار را تامین میکرد متاسفانه اگر روزی آب لوله کشی آنها بخاطر تعمیرات جزئی قطع گردد مردم از بی آبی هلاک خواهند شد.

کشاورزی ودامداری وباغداری از قدیم الایام شغل شریف مردمان این دیار بوده وتا به حال نیز بازماندگان در این دیار به این شغل ها می پردازند ومشغولند.اگر به محل احداث ساختمانهای قدیم در منطقه ساختمان خرابه ها مراجعه شود به عینه خواهیم دید که آثار درختانی از قبیل درخت توت بچشم می خورد وهنوز هم سرسبز و سربفلک کشیده هستند واز باروری خوبی هم برخوردار می باشند.

مردم این سرزمین از درصد هوش بالایی برخوردار بوده ودر گذر زمان نیز به خاطر دست یافتن به مدارج عالیه ای از علم مجبور بوده اندکه سرزمین پدری خود را موقتاًترک نموده اند وبه مر کز استان واستانهای همجوار و پایتخت مهاجرت نموده اند ولی عشق به وطن را از یاد نبرده اند وهمیشه با افتخار در مطالب وخاطرات خود از زادگاه خویش با افتخار یاد می کنند وخواهند کرد برای این سرزمین کهن وسرشار از عشق ومحبت همین بس که بزرگان علم وادب در هرکجای کشور وجهان که باشند با افتخار از زادگاه خود یاد می کنندوبس.

نوع مطلب :
برچسب ها : طلور، روستای طلور،
لینک های مرتبط :
عزت الله همتی
چهارشنبه 17 مهر 1392
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 08:58 ب.ظ

With thanks! Great stuff.
5 mg cialis coupon printable weblink price cialis order a sample of cialis cialis generisches kanada cialis cuantos mg hay we choice cialis uk miglior cialis generico cialis coupons printable dose size of cialis calis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 05:54 ق.ظ

You actually revealed that really well.
buy viagra with paypal order viagra online without a prescription buy viagra online australia buy real viagra cheap where can i buy viagra cheap buy viagra jelly purchase viagra online order viagra without rx online cheapest viagra online viagra buy online
جمعه 17 فروردین 1397 09:33 ب.ظ

You've made your position pretty clearly.!
can i take cialis and ecstasy prix cialis once a da cialis generico online cialis usa cost only now cialis for sale in us brand cialis generic cialis tadalafil online link for you cialis price how to purchase cialis on line cialis preise schweiz
دوشنبه 28 اسفند 1396 01:07 ق.ظ

Information clearly utilized..
cialis wir preise cialis uk next day buy cialis side effects for cialis cialis prezzo di mercato cialis 20mg cialis super acti low cost cialis 20mg when will generic cialis be available cialis taglich
پنجشنبه 16 شهریور 1396 05:31 ق.ظ
Hello, I want to subscribe for this website to obtain hottest updates, therefore where can i do it please help.
جمعه 13 مرداد 1396 11:54 ق.ظ
Today, I went to the beachfront with my kids.
I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said
"You can hear the ocean if you put this to your ear." She put
the shell to her ear and screamed. There was a hermit
crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back!
LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!
جمعه 6 مرداد 1396 07:11 ب.ظ
I read this piece of writing completely concerning the resemblance of newest and
earlier technologies, it's amazing article.
دوشنبه 5 تیر 1396 04:37 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در
حالی که ظاهر شدن مناسب اصل آیا واقعا حل و فصل درست با من پس
از برخی از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع موفق به من مؤمن اما فقط برای while.
من با این حال مشکل خود را با جهش در مفروضات
و شما خواهد را سادگی به
پر کسانی که شکاف. اگر شما که می
توانید انجام من می قطعا بود مجذوب.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 04:59 ق.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب در آغاز آیا نه حل و فصل خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما در واقع قادر به من مؤمن اما فقط برای کوتاه در حالی که.
من با این حال مشکل خود را با فراز
در منطق و یک خواهد را خوب به کمک پر همه کسانی
شکاف. در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام من
می قطعا بود مجذوب.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:23 ب.ظ
Howdy! This article could not be written any better!
Looking at this post reminds me of my previous roommate!

He always kept preaching about this. I'll send this information to him.
Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:23 ب.ظ
Thanks for finally talking about >مهندسی برق
کنترل - طلور در گذرزمان <Liked it!
سه شنبه 22 فروردین 1396 05:23 ق.ظ
What i don't understood is in fact how you are no longer actually a lot
more smartly-preferred than you might be right now. You're very intelligent.

You understand thus significantly when it comes
to this matter, produced me in my opinion believe it from so many numerous
angles. Its like women and men aren't fascinated except it is one thing to accomplish with Lady gaga!

Your own stuffs great. All the time maintain it up!
دوشنبه 21 فروردین 1396 06:59 ق.ظ
Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, as
well as the content!
شنبه 19 فروردین 1396 10:40 ب.ظ
Thanks for the good writeup. It in fact was once a enjoyment account it.
Glance complex to far added agreeable from you! However, how can we be in contact?
دوشنبه 14 فروردین 1396 10:44 ب.ظ
Hi! I realize this is kind of off-topic however I needed to ask.

Does managing a well-established website like yours require
a large amount of work? I'm completely new to operating
a blog but I do write in my journal on a daily basis. I'd like
to start a blog so I can easily share my own experience and views online.
Please let me know if you have any kind of ideas or
tips for brand new aspiring bloggers. Thankyou!
شنبه 12 فروردین 1396 08:34 ب.ظ
Why viewers still make use of to read news papers when in this technological
world all is accessible on web?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

مهندسی برق - کنترل و ابزار دقیق